Dla Pacjenta

Nazwa pliku / dokumentu
Regulamin Oddziału Rehabilitacyjnego
Udostępnianie dokumentacji medycznej
Wniosek o kserokopie dokumentacji medycznej
Cennik pobytu Opiekuna
Cennik świadczeń medycznych
Wytyczne dla opiekunów przebywających z dziećmi
Informator dla Pacjentów/Opiekunów
Tryb przyjęcia
Pierwszy raz w szpitalu
Wytyczne dla odwiedzających w czasie stanu zagrożenia epidemicznego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ankieta kwalifikacji wstępnej
Ankieta aktualizacyjna
Baza teleadresowa placówek zapewniających w 2022 roku schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa śląskiego
Baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie województwa śląskiego
Skip to content