Cele i misja

Podstawowym celem Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju jest rehabilitacja dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia na wysokim poziomie z udziałem wykwalifikowanej kadry, nowoczesnymi metodami leczniczymi i przy użyciu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

Misja Szpitala brzmi „Razem do sprawności.” 

Do zadań Szpitala należy przede wszystkim udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rozpoznawania i kompleksowe leczenie rehabilitacyjne dysfunkcji narządu ruchu u dzieci, w  tym:

  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • niedowłady i porażenia pochodzenia ośrodkowego i obwodowego,
  • wady wrodzone narządu ruchu,
  • schorzenia ortopedyczne wrodzone i nabyte,
  • skrzywienia kręgosłupa,
  • stany pourazowe, w tym również po urazach czaszkowo-mózgowych.
Skip to content