Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Telefon:32 475-95-76
Koordynator Ośrodka Rehabilitacji Dziennej:mgr Marzena Sitko

Informacje dla rodziców:

Jeśli zaobserwowałaś(-eś) nieprawidłowości w rozwoju swojego dziecka lub po prostu niepokoi Cię jego zachowanie – zapraszamy na bezpłatną konsultację w ramach NFZ !

To bardzo ważne, by ewentualne zaburzenia rozwoju psychoruchowego lub zachowań emocjonalnych wcześnie i dobrze zdiagnozować. Zostało udowodnione, że wczesna rehabilitacja niemowląt pobudza powstawanie nowych połączeń w korze mózgowej. Mózg bowiem ma pewną liczbę komórek, które mogą się różnicować w zależności od potrzeby oraz kompensować pracę tych zniszczonych. Im mniejsze dziecko, tym plastyczność jego mózgu jest większa. 

Dlatego rehabilitację należy podjąć niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości. W przeciwnym razie problem może się pogłębić i w późniejszym okresie utrudnić normalne funkcjonowanie.

Pierwsze oznaki zaburzeń neurorozwojowych u dzieci!

 • nadmierne odginanie głowy do tyłu i reakcje odgięciowe tułowia,
 • trudności w podnoszeniu główki nad podłoże
 • prężenie kończyn,
 • silne i częste zaciskanie piąstek,
 • trudności w utrzymaniu symetrii głowy i ciała,
 • duża niechęć dziecka do leżenia na brzuszku,
 • trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego,
 • brak odpowiedzi uśmiechem na uśmiech rodzica po 2 miesiącu życia,
 • nadmierna i nieuporządkowana ruchliwość niemowlaka,
 • nadwrażliwość, niepokój, niechęć do spania,
 • nadmierny spokój dziecka połączony z dużą męczliwością podczas karmienia i innych aktywności ruchowych,
 • brak odruchu Moro w pierwszym trymestrze życia dziecka – brak reakcji przestrachu na nagłe zmiany w otoczeniu np. zmiana ułożenia, reakcja na dzwonek, szarpnięcie kocykiem.

O terapii w ośrodku

Terapię prowadzimy m.in metodami:

Na czym polega i jak przebiega terapia?

Polega na wspieraniu i stymulowaniu prawidłowego rozwoju dziecka. Co najważniejsze jest przyjazna, bezpieczna i bezbolesna. Terapeuta, poprzez odpowiednią stymulację ciała dziecka, powoduje wyhamowanie patologicznych odruchów i wyzwala pojawienie się fizjologicznych wzorców ruchowych, które umożliwiają prawidłowy rozwój. Celem ćwiczeń jest podążanie za rozwojem i nauką nowych czynności przez Wasze dziecko. Dlatego też terapia zmienia się wraz z pojawieniem się kolejnych umiejętności psychoruchowych. Do jej ważnych elementów zalicza się również: odpowiednia pielęgnacja, sposób karmienia, noszenia, układania oraz zabawy z dzieckiem.  

Zapraszamy na stymulację neurorozwojową dzieci / niemowląt, u których występują poniższe zaburzenia:

 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,
 • opóźnienia rozwoju ruchowego,
 • zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej,
 • wcześniactwo,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • asymetria ciała,
 • kręcz szyi (przymusowe przechylenie głowy i szyi w stronę barku z ewentualnym skręceniem w stronę przeciwną) uszkodzenia nerwów obwodowych (uszkodzenie splotu ramiennego)
 • zespoły wad genetycznych,
 • choroby metaboliczne,
 • wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego.

Jak przygotować dziecko na wizytę u fizjoterapeuty?

1) Dobór godziny wizyty najlepiej dopasować do rytmu dobowego dziecka. Jeśli śpi i jest karmione o stałych porach to wybieramy moment jego naturalnej aktywności.

2) Nie może być bezpośrednio po jedzeniu, ale też nie powinien być głodny. Mając to na uwadze i przy założeniu, że odstępy pomiędzy karmieniami wynoszą 3-4 godziny, to optymalną porą na rehabilitację będzie czas od półgodziny do godziny po jedzeniu.

3) Nie może być bezpośrednio po szczepieniu. Należy odczekać minimum 3 dni, a w razie wystąpienia odczynu poszczepiennego czekamy, aż do momentu ustąpienia zmian.

4) Nie może mieć gorączki, ani żadnej infekcji.

Co zabieramy ze sobą

 • dodatkową pieluchę tetrową lub cienki kocyk.
 • dobrze jest ubrać dziecko w łatwo zdejmowane ubranko,
 • obuwie zmienne lub ochronne
 • warto także przemyśleć o co zapytać fizjoterapeutkę – spisać na kartce pytania,
 • nie zalecamy przychodzenia na wizytę z innymi dziećmi i osobami bezpośrednio nie zainteresowanymi rehabilitacją.

Oferta dla młodych rodziców

Oferta dla młodych rodziców:

Kompleksowy instruktaż pielęgnacji noworodka i niemowlęcia.

Opieka nad noworodkiem już od pierwszych dni życia ma ogromny wpływ na jego rozwój psychoruchowy. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji zyskuje możliwość poznania zarówno otoczenia zewnętrznego, jak i samego siebie (swojego ciała i jego możliwości ruchowych).

Ze względu na częstość wykonywania czynności przewijania, podnoszenia czy noszenia w ciągu każdego dnia, pielęgnacja maluszka jest bardzo ważnym elementem rehabilitacji. Dużo zaburzeń rozwojowych jest przejściowa. Można je skutecznie wyeliminować poprzez ukierunkowaną zabawę, połączoną z odpowiednimi czynnościami pielęgnacyjnymi. Jest to najbardziej skuteczna i zarazem bardzo korzystna forma oddziaływania na wszechstronny rozwój dziecka w warunkach domowych.

Zachęcamy, by zwrócili Państwo uwagę na czynności wykonywane przy swoim dziecku. Niemowlaki są bardzo podatne na wszystkie przekazywane im informacje czuciowo-ruchowe, także te nieprawidłowe, które szybko się utrwalają i mogą być przyczyną zaburzeń rozwoju psychomotorycznego.

Czego uczy fizjoterapeuta podczas spotkania:

 • sposobów noszenia, przewijania, podnoszenia dziecka,
 • zabaw stymulujących rozwój ruchowy,
 • ćwiczeń rozwijających: koordynację ręka-oko, procesy poznawcze i rozwój społeczno-emocjonalny odpowiedni do wieku dziecka,
 • zabaw pobudzających zmysły np. dotyku, wzroku, słuchu, równowagi,
 • doboru siedzisk, nosidełek, leżaczków, wózków czy fotelików samochodowych,
 • doboru jakości zabawek, adekwatnych do wieku i rozwoju psychoruchowego,
 • pomaga w stworzeniu otoczenia przyjaznego dla rozwoju dziecka.

Wspieranie rozwoju niemowląt w pierwszych 12 miesiącach życia!

Oferta obejmuje cotygodniowe (w razie potrzeby częściej) wizyty w pierwszych 12 miesiącach życia dziecka. Podczas każdego spotkania fizjoterapeuta ocenia aktualny rozwój psychoruchowy dziecka i instruuje rodziców w jaki sposób mogą wspierać oraz stymulować jego umiejętności ruchowe i emocjonalne.

Celem poszczególnych wizyt jest zdobycie wiedzy przez rodziców, tak aby mogli lepiej i skuteczniej wspierać motorykę swojego dziecka w kolejnych okresach jego życia wykorzystując pielęgnację, ćwiczenia i zabawę.

Rodzice nauczą się w jaki sposób można:

 • dostosować własne nawyki ruchowe, tak by dawały jak najwięcej korzyści,
 • jakie zabawy wybrać by stymulować rozwój ruchowy przy zdobywaniu konkretnych umiejętności motorycznych,
 • jak wspierać: koordynację ręka-oko, procesy poznawcze i rozwój społeczno-emocjonalny odpowiedni do wieku.

Program rehabilitacji w ośordku rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

PROGRAM REHABILITACJI W OŚRODKU REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

Ośrodek rehabilitacji dziennej (w skrócie ORD) działa w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

 1. Definicja ORDORD realizuje świadczenia medyczne na rzecz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym. Ośrodek realizuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania. Rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ORD realizuje się:
 • W czasie nie krótszym niż 1 godzina dla dzieci w wieku od 0 – 3 lat;
 • W czasie nie krótszym niż 2 godziny w wieku od 4 – 7 lat;
 • W czasie nie krótszym niż 3 godzin w wieku od 8 – 18 lat.Zadania ORD:
 • ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy: lekarskiej, psychologicznej, logopedycznej oraz ocena sfery ruchowej dziecka (ocena rozwoju ruchowego i stanu narządu ruchu);
 • opracowanie szczegółowego, wielospecjalistycznego i kompleksowego programu postępowania w sferze fizycznej, psychicznej i społecznego rozwoju dziecka;
 • śledzenie rozwoju dziecka poprzez uaktualnianie diagnozy oraz dostosowanie programu postępowania do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dziecka;
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania, terapii i stymulacji rozwoju dziecka;
 • realizowanie psychologicznych programów wsparcia rodziny niepełnosprawnego dziecka;
 • udzielanie rodzicom szczegółowych wskazówek na temat metod i technik pielęgnacji, opieki,stymulacji rozwoju i usprawniania dziecka.Działalność ORD:
 • prowadzenie kompleksowej, wielodyscyplinarnej i interdyscyplinarnej terapii;
 • stworzenie systemu możliwie największej stymulacji mózgu;
 • umożliwienie rozwoju sfer i umiejętności, który nie jest możliwy do osiągnięcia w systemieświadczeń ambulatoryjnych w poradni rehabilitacyjnej;
 • stosowanie zasady indywidualizacji, która nie jest prostym zróżnicowaniem liczby i rodzajuzajęć terapeutycznych dla poszczególnych dzieci;
 • realizowanie programu wsparcia dla rodzin.Czas pobytu dziecka w ORD uzależniony jest od wieku dziecka oraz jego stanu zdrowia. Rehabilitacja w ORD obejmuje działanie wielu specjalistów na rzecz każdego dziecka, zgodnie z indywidualną kartą zabiegów fizjoterapeutycznych. Czas trwania udzielanych świadczeń dla jednego świadczeniobiorcy wynosi 120 dni w roku kalendarzowym a w danym dniu od 1 do 7 godzin; od 1 do 5 razy w tygodniu. Ocena świadczeń opisanych liczbą i rodzajem wizyt przypadających przeciętnie na jedno dziecko. Ocena skuteczności leczenia odbywa się raz na pół roku lub częściej w zależności od zaleceń lekarza prowadzącego.

2. Tryb kierowania do ORD

Do leczenia rehabilitacyjnego dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ORD kierują, zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w zarządzeniu Prezesa NFZ, lekarze następujących poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej
 • rehabilitacyjnej
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • neurologicznej
 • reumatologicznej
 • chirurgii dziecięcej
 • lekarza podstawowej opieki medycznej

3. Zasady kwalifikacji świadczeniobiorców do rehabilitacji w ORD

Na podstawie skierowania i aktualnej dokumentacji medycznej, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, po ocenie stanu zdrowia, świadczeniobiorcy dokonuje kwalifikacji do leczenia rehabilitacyjnego w ORD z uwzględnieniem wskazań medycznych oraz zasad prowadzenia listy oczekujących.

4. Profil leczenia – jednostki chorobowe

Do leczenia rehabilitacyjnego w ORD kierowane są dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwościpsychomotorycznej);
 • z zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zanikinerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.


5. Personel ORD

Ośrodkiem kieruje kierownik ORD, który jest odpowiedzialny za organizowanie i koordynowanie pracą całego zespołu terapeutycznego or

specjalistyczny zespół terapeutyczny, który ustala zindywidualizowany, wielodyscyplinarny program terapeutyczny dla każdego dziecka i jego rodziny; w skład zespołu wchodzą:

 • lekarze (prowadzący leczenie i konsultanci )
 • fizjoterapeuci
 • psycholog
 • neurologopeda
 • terapeuta zajęciowy
 • pielęgniarkiKIEROWNIK ORD – kwalifikacje:
 • mgr pedagogiki wczesno-szkolnej edukacji zintegrowanej oraz licencjat w zakresie pedagogiki wczesno-szkolnej edukacji zintegrowanej i logopedii;
 • podyplomowe studia w zakresie logoterapii i glottodydaktyki z terapią pedagogiczną;
 • uprawnienia do pracy pedagogicznej z dziećmi metodą komunikacji BLISS;
 • szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej w pracy zespołowej;
 • szkolenie z zakresu nowoczesnych metod zarządzania personelem medycznym;
 • szkolenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej personelu medycznego; Zadania:
 • organizowanie i koordynowanie pracy całego zespołu terapeutycznego ORD;
 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji medycznej;
 • ścisła współpraca z zespołem terapeutycznym;
 • współpraca z rodzicami (opiekunami) dzieci ORD;
 • współpraca z personelem Przedszkola Specjalnego i Zespołu Szkół Specjalnych działających przy tut. szpitalu;
 • odpowiedzialność za stan sanitarno-epidemiologiczny ORD; LEKARZE prowadzący leczenie – kwalifikacje:
 • lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej ;
 • specjalista pediatrii
 • specjalista neurologii dziecięcej i pediatriiWszyscy lekarze posiadają przygotowanie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz w zakresie wspomagania rozwoju psychomotorycznego dzieci, a także liczne szkolenia dotyczące rehabilitacji dzieci z zaburzeniami narządu ruchu.W szpitalu istnieje możliwość konsultacji dziecka objętego leczeniem w ORD przez lekarzy: specjalistę chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologa i chirurga dziecięcego (lekarze z

Zadania:

 • ocena rozwoju dziecka przy przyjęciu do ORD:
  – badanie lekarskie: w tym ogólna ocena stanu zdrowia, badanie neurologiczne rozszerzone o ocenę rozwoju psychoruchowego wg metody Bobath oraz Vojty, badanie narządu ruchu (lokomocja, postawa, samoobsługa, zniekształcenia i deformacje itp.) szczegółowa ocenai analiza dokumentacji medycznej;
 • postawienie diagnozy o charakterze neurorozwojowym;
 • zlecenie konsultacji specjalistycznych (psycholog, neurologopeda)
 • ustalenie wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego, kompleksowego programuterapeutycznego, w tym doboru metod usprawniania;
 • kontrola postępów procesu rehabilitacji;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisamiprawnymi i wymogami NFZ;
 • decydowanie o doborze sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych;
 • w razie konieczności kierowanie do oddziałów lecznictwa szpitalnego;
 • orzekanie o stanie zdrowia dziecka;
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej, instruktażu dla rodziców i opiekunów;REJESTRATORKA MEDYCZNA – kwalifikacje:
 • policealny kurs rejestratorki medycznej
 • policealny roczny kurs opiekuna medycznegoZadania:
 • udzielanie pełnej i rzetelnej informacji na temat usług medycznych świadczonych przez ORD;
 • rejestracja pacjentów osobiście i telefonicznie;
 • prowadzenie kolejki oczekujących;
 • zakładanie historii choroby w wersji papierowej i elektronicznej;
 • sprawdzanie uprawnień pacjentów do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (E-WUŚ)
 • wydawanie kart zabiegów fizjoterapeutycznych opiekunom prawnym i osobomupoważnionym;
 • informowanie opiekunów prawnych pacjentów o zmianach w terminarzach lekarzy;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji papierowej i elektronicznej, odpowiednie jejprzechowywanie i archiwizowanie;
 • przyjmowanie dostarczanej dokumentacji medycznej, jej odpowiednie opisywanie idołączanie do historii choroby;
 • codzienne rozliczanie świadczeń medycznych w ORD w systemie elektronicznym;
 • wykonywanie kserokopii dokumentacji medycznej na prośbę opiekuna prawnego pacjenta;
 • przygotowanie miesięcznych list świadczen

• współpraca z innymi pracownikami ORD, szpitala, działem kadr i księgowości

PIELĘGNIARKA REHABILITACYJNA – kwalifikacje:

 • dyplomowana pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym, przeszkolenie z zakresu pielęgnacji i terapii dziecka niepełnosprawnego (prawidłowe układanie, karmienie, podnoszenie i noszenie, zabawa);Zadania:
 • wykonywanie zabiegów i czynności pielęgniarskich na zlecenie lekarza prowadzącego (zmiana opatrunku, mierzenie temperatury ciała, wykonywanie okładów, cewnikowanie, wykonywanie inhalacji);
 • wykonywanie pomiarów parametrów życiowych (waga, wzrost, obwód głowy i klatki piersiowej, cieśnienie, tętno);]
 • udział w różnego rodzaju terapii pod nadzorem specjalistów zespołu terapeutycznego;
 • realizacja elementów programu terapeutycznego dziecka, zlecona i prowadzona pod nadzorem zespołu terapeutycznego (nauka czynności dnia codziennego, nauka samoobsługi,nauka lokomocji);
 • instruktaż rodziców (opiekunów) w zakresie pielęgnacji dziecka z zaburzeniamipsychomotorycznymi (noszenie, ubieranie, zabezpieczenie prawidłowej pozycji podczas zabawy i nauki itp.);FIZJOTERAPEUCI – kwalifikacje:
 • dr nauk medycznych – specjalista fizjoterapii
 • dr n. o kulturze fizycznej – fizjoterapeuta
 • mgr rehabilitacji ruchowej;
 • mgr fizjoterapii;
 • licencjat z zakresu fizjoterapii;
 • technicy fizjoterapii;Wszyscy fizjoterapeuci posiadają kursy z zakresu metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego niemowląt, certyfikaty metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz diagnostyki funkcjonalnej i terapii manualnej, a także liczne szkolenia i kursy dotyczące rehabilitacji dzieci z zaburzeniami narządu ruchu, zniekształceniami statycznymi ciała, diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa Metodą Mc Kenziego, w zakresie protezowania i aparatownia kończyn górnych, dolnych i tułowia, zintegrowanych technik terapeutycznych na tkanki miękkie wg Mulligana (WILSON CONCEPT

Zadania:

 • ocena sfery ruchowej dziecka (rozwoju ruchowego i stanu narządu ruchu);
 • udział w ustalaniu wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego, kompleksowegoprogramu terapeutycznego;
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania, terapii i stymulacji dziecka zwykorzystaniem:
  – metod neurorozwojowych NDT Bobath, Vojty,- metod SI, PNF, Mc Kanziego, Denisona
  – metod elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii, hydroterapii, leczenie ciepłem;
 • instruowanie rodziców lub opiekunów dziecka, jak kontynuować rehabilitację i stymulację jego rozwoju w warunkach domowych, a także przekazywanie zasad pielęgnacji i opieki nad dzieckiem;
 • kontrola czynionych postępów ; dokonywanie okresowej oceny fizjoterapeutycznej w systemie AMMS
 • konsultacje i instruktaże dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej, zaznaczanie obecności i nieobecnościświadczeniobiorcy na zajęciach fizjoterapeutycznych, w systemie AMMS
 • dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracyMetody rehabilitacji:
 • Stymulacja dzieci metodą Vojty – metoda ta zwana również uruchamianiem odruchów jest stosowana leczniczo w dziecięcych neurologicznych zaburzeniach ruchowych. Metoda ta opiera się na zasadzie odruchów: przez ucisk na określone punkty ciała (strefy wyzwolenia) wywołuje się takie odruchy, jakie występują w normalnym motorycznym rozwoju. Mogą być w ten sposób korygowane patologiczne wzorce postawy i ruchu;
 • Metoda NDT Bobath – celem metody jest rozwijanie odruchów na danym etapie fizjologicznym i hamowanie odruchów patologicznie przetrwałych. Hamowanie patologicznych odruchów i prawidłowy rozkład napięcia mięśniowego osiąga się przez odpowiednie ułożenie dziecka w przestrzeni i odpowiednie ułożenie punktów kluczowych (głowy, szyi, obręczy barkowej i biodrowej). Metoda zawiera także dodatkowe techniki służące regulacji zmieniającego się napięcia mięśniowego (naciąg i ciąg, zatrzymywanie ruchu w wybranej jego fazie, poklepywanie określonych części ciała i rozluźnianie);
 • Metoda SI – polega na dostarczaniu kontrolowanej ilości bodźców przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych w celu ich lepszego przetwarzania co prowadzi do poprawy integracji sensorycznej (odruchów reakcji równoważnych, poprawy motoryki dużej i małej oraz normalizacji napięcia posturalnego). Jest nowoczesną metodą diagnozy i terapii istotnie wpływającą na poprawę umiejętności czytania, pisania, mowy, ogólną sprawność ruchową,

podstawach klinicznej obserwacji i standardowych testach. Adresowana jest do wszystkich dzieci u których mogą wystąpić zaburzenia SI;

 • Metoda Dennisona – jest metodą wspomagającą naturalny rozwój psychofizyczny dziecka.
 • Manipulacje rozluźniające u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym: – masaż Shantala ;
  – potrząsanie, balansowanie;
 • PNF – proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu – jest metodą fizjoterapeutyczną, dedykowaną przywracaniu ustalonej funkcji. Istotą metody jest maksymalne pobudzenie ekstero i proprioreceptorów znajdujących się w ciele oraz różnych kory mózgowej w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym. Celem terapii jest przywrócenie wzorców ruchowych takich jak prawidłowe chodzenie i siadanie, wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji. Terapia PNF jest bezbolesna i funkcjonalna, wzorowana na naturalnych ruchach zdrowego człowieka;
 • Terapia manualna wg Jamesa Cyriax’a – służy funkcjonalnej diagnostyce narządu ruchu opartej o tzw. „wybiórcze napięcia” oraz leczeniu struktur miękkich na podstawie uzyskanego rozpoznania (terapia przyczynowa). Stosowane zabiegi to mobilizacje, manipulacje i masaż funkcjonalny. Wskazaniami do terapii manualnej metodą Cyriax są uszkodzenia funkcjonalne układu ruchu uwarunkowane przez zmiany w stawach , mięśniach lub nerwach;
 • Taping medyczny – polega na stosowaniu kilku rodzajów elastycznych plastrów dla wspomagania mięśni bez ograniczania ich ruchomości. Metoda ta jest nie tylko uzupełnieniem manualnego drenażu limfatycznego, ale także terapii manualnej. Wskazania do stosowania tapingu medycznego :- stymulacja mięśni osłabionych
  – rozluźnienie mięśni nadmiernie napiętych – zapobieganie nadmiernym rozciągnięciem – ochrona stawów
  – działanie przeciwbólowe
  – stymulacja proprioreceptorów
  – korekcja postawy ciała

To ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu

efektywniejszego działania. Jej twórcą jest Paul Dennison , który wykorzystał ruch jako

podstawę do uczenia się i funkcjonowania na optymalnym poziomie. Metoda ta jest prosta,

sprzyja harmonijnemu rozwojowi, a stosowa

PSYCHOLOG – kwalifikacje:

 • mgr psychologii posiadający specjalizację z psychologii klinicznej;
 • ukończone kursy z zakresu wielodyscyplinarnej wczesnej interwencji w zapobieganiurozwojowi niepełnosprawności u dzieci, monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej 1 roku życia, programy M. i Ch. Knillów, cz. I i II metod pomocy psychologicznej dla osób po traumatycznych wydarzeniach życiowych – diagnoza i interwencja kryzysowa;
 • podyplomowe studia w zakresie nauki o rodzinie;
 • biegły sądowy z listy z zakresu psychologii;
 • wieloletnie doświadczenie w pracy z niepełnosprawnym dzieckiem w wieku od 0 do 18 rokużycia i jego rodziny;
 • liczny udział w konferencja i sympozjach naukowych dotyczących zaburzeń rozwoju dzieckaoraz wspomagania jego rozwoju;
 • szkolenie w zakresie terapii rodzin.Zadania:
 • diagnoza psychologiczna mająca na celu ocenę poziomu rozwoju umysłowego i emocjonalno- społecznego dziecka w oparciu o wywiad kliniczny, obserwację w zachowaniu dziecka oraz metody testowe i eksperymentalne, dostosowane do specyfiki zaburzeń i poziomu rozwoju dziecka
 • pogłębiona diagnoza funkcjonalna mająca na celu szczegółową ocenę rozwoju dziecka w oparciu o diagnostykę neuropsychologiczną, eksperymentalną oraz zastosowanie specyficznych metod testowych
 • ustalenie wraz z innymi członkami zespołu terapeutycznego kompleksowego programu terapeutycznego
 • indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne o charakterze psychopedagogicznym z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego
 • konsultacje i instruktaże dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego
 • wspieranie rodziny, przede wszystkim rozumiane jako oddziaływanie psychoterapeutyczne opierające się na pracy z emocjami rodziców oraz relacjami rodzice – dziecko i mąż – żona, w celu stworzenia odpowiedniego klimatu do rozwijania zaburzonych sfer dziecka, formy pracy ustalane są w zależności od indywidualnych potrzeb rodziny (rozmowa edukacyjno-terapeutyczna, terapia psychologiczna indywidualna, małżeńska, rodzinna)
 • przygotowanie pisemnych opinii psychologicznych wraz ze wskazaniami dla potrzeb rodziców, lekarza prowadzącego, innych specjalistów oraz placówek pedagogicznych, wktórych dziecko przebywa
 • współpraca z personelem Przedszkola Specjalnego i Zespołu Szkół Specjalnych działającychprzy tut. szpitalu, rozmowy edukacyjno-terapeutyczno z personelem przedszkola,wygłaszanie referatów na w/w tematy, spotkania z rodzicami
 • pomoc niemowlętom zaniedbanym z rodzin patologicznych (interwencja w ramachobowiązujących przepisów p

LOGOPEDA – kwalifikacje:

 • dyplomowany logopeda z doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;
 • podyplomowe studia w zakresie Neurologopedii; Edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniaprzedszkolnego
 • kurs – metoda komunikacji symbolicznej BLISS;
 • studia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie – specjalność pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • kurs Dysleksji, Glottodydaktyki oraz Oligofrenopedagogiki
 • szkolenie logopedyczne – Specyficzne aspekty zaburzeń mowy
 • warsztaty: „Wczesna Interwencja Terapeutyczna” oraz „ Wczesna Interwencja i wspomaganierozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcjiergoterapii w pediatrii integracji sensomotorycznej”
 • szkolenie w zakresie: „ Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z autyzmem – planyaktywności”; „Stosowana Analiza Zachowania kurs III stopniowy terapii behawioralnej
 • szkolenie I i II stopnia terapii BiofeeadbackZadania:
 • diagnostyka logopedyczna w oparciu o pełny wywiad logopedyczny, badanie testami oraz badanie odruchów oralnych – ocena testami rozwoju mowy;
 • ustalenie wskazań terapeutycznych, w tym ćwiczeń: ortofonicznych, rozumienia mowy biernej i czynnej, artykulacyjnych, reedukacji odbioru i nadawania mowy, usprawniających aparat artykulacyjny, kształtujących i stymulujących rozwój mowy i myślenia, oddechowych, fonacyjnych, logorytmicznych i słuchowych;
 • ustalenie wraz z innymi członkami zespołu terapeutycznego indywidualnego, kompleksowego programu terapeutycznego dla każdego dziecka;
 • wykonywanie masażu aparatu artykulacyjnego w powiązaniu ze stosowaną u pacjenta metodą rehabilitacyjną;
 • prowadzenie indywidualnych lub z dwojgiem dzieci ćwiczeń logopedycznych;
 • korygowanie wad wymowy;
 • kształtowanie słuchu fonematycznego;
 • sprawdzanie efektów ćwiczeń;
 • instruktaż dla rodziców (dot. technik karmienia, ćwiczeń żucia, gryzienia i odgryzania, higieny jamy ustnej, ćwiczeń dźwiękonaśladowczych, zabaw słuchowych, ćwiczeń oddechowo- głosowych, wykonywania masażu aparatu artykulacyjnego, ćwiczeń reedukacji i odbioru mowy i stymulowania rozwoju mowy);
 • profilaktyka logopedyczna;
 • prowadzenie konsultacji i instruktaży dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego;
 • współpraca z personelem Przedszkola Specjalnego i Zespołu Szkół

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ – kwalifikacje:

 • instruktor terapii zajęciowej przeszkolony w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym – kurs z zakresu wielodyscyplinarnej wczesnej interwencji w zapobieganiu rozwoju niepełnosprawności u dzieci, programy M. i Ch. Knillów, kurs masażu leczniczego klasycznego, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;Zadania:
 • realizacja elementów programu terapeutycznego dziecka zlecona i prowadzona pod nadzorem zespołu terapeutycznego;
 • współpraca z zespołem terapeutycznym;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej, zaznaczanie obecności i nieobecnościświadczeniobiorcy na zajęciach fizjoterapeutycznych, w systemie AMMS
 • dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy
 1. Wyposażenie i sprzęt ORD (załącznik nr 1):
  • gabinet lekarski – wyposażenie standardowe;
  • gabinet zabiegowy – wykorzystywany gabinet zabiegowy w oddziale rehabilitacyjnym dladzieci;
  • gabinet psychologiczny;
  • gabinet logopedyczny;
  • sale do prowadzenia terapii psychopedagogicznej i terapii zajęciowej;
  • gabinety kinezyterapii; hydroterapii, fizykoterapii;
  • gabinet do prowadzenia terapii SI;
  • świetlica dla dzieci (obecnie w oddziale rehabilitacyjnym);
 2. Metody oceny skuteczności rehabilitacji w ORD:

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym obejmuje w szczególności: poradę lekarską, świadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii, logopedii, neurologopedii, fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii.

Stała kontrola i okresowa ocena stanu zdrowia i sprawności pacjentów wg standaryzowanych narzędzi (skale oceny funkcjonalnej, ankiety jakości życia, oceny video, neurologiczna ocena zaburzeń ruchowych wg metod neurorozwojowych: Vojty, Bobath i inne oraz ocena motoryki dziecka przez fizjoterapeu

8. Kryteria oceny zakończenia rehabilitacji w ORD:

Ocena skuteczności leczenia odbywa się raz na pół roku na podstawie badania lekarskiego, opinii psychologicznej, logopedycznej i postępów w zakresie rehabilitacji ruchowej. Jeżeli dziecko w dalszym ciągu wymaga prowadzenia procesu terapeutycznego, następuje kontynuacja leczenia w ORD, wg indywidualnego programu terapeutycznego, dostosowanego do potrzeb danego pacjenta, opisanego na indywidualnej karcie zabiegów fizjoterapeutycznych. W przypadku zakończenia leczenia opiekun prawny pacjenta otrzymuje instruktaż do ćwiczeń w warunkach domowych oraz informację dla lekarza kierującego o zakończonym leczeniu w ramach ORD.

9. Informacje dodatkowe:

 • lokalizacja w budynku kilku kondygnacyjnym, wyposażonym w podjazdy i windę;
 • warunki techniczno-lokalowe spełniające wymagania bezpieczeństwa i wymogi sanitarno-epidemiologiczne;
 • pomieszczenia WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • brak barier architektonicznych w otoczeniu i wewnątrz budynku;
 • możliwość skorzystania za odpłatnością z wyżywienia;
 • opieka pedagogiczna
 • możliwość realizacji obowiązku szkolnego w czasie trwania cyklu fizjoterapeutycznego
 • własny parking;
 • usytuowanie w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej;
Skip to content