Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Rehabilitacja ogólnoustrojowa dzieci i młodzieży w warunkach stacjonarnych obejmuje: diagnostykę i leczenie schorzeń narządu ruchu oraz dysfunkcji wrodzonych i nabytych.
Telefon:32 475-95-77
Lekarz zarządzający oddziałem:Jerzy Piotrowski
Z-ca lekarza zarządzającego: Sylwia Radosz
Pielęgniarka oddziałowa: Violetta Stasiak

O oddziale:

Rehabilitacja ogólnoustrojowa dzieci i młodzieży w warunkach stacjonarnych obejmuje: diagnostykę i leczenie schorzeń narządu ruchu oraz dysfunkcji wrodzonych i nabytych, a w szczególności:

 • stany po urazach kończyn oraz zabiegach operacyjnych,
 • wady postawy, skoliozy,
 • wady kończyn dolnych,
 • zespoły bólowe kręgosłupa,
 • jałowe martwice kości kończyn i kręgosłupa,
 • stany po urazach tkanek miękkich i plastyce więzadeł,
 • deformacje klatki piersiowej,
 • usprawnianie po przebytych zabiegach operacyjnych na narządach ruchu.

Oddział dysponuje 55 łóżkami w pokojach 2-, 3-, 5- osobowych z możliwością pobytu opiekuna wraz z dzieckiem.

Warunki przyjęcia na oddział:

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

-lekarzy oddziałów:

 •     urazowo-ortopedycznych,
 •     chirurgicznych,
 •     neurochirurgicznych,
 •     neurologicznych,
 •     reumatologicznych,
 •     pediatrycznych,


– w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni:

 •     rehabilitacyjnej,
 •     urazowo-ortopedycznej,
 •     neurologicznej,
 •     reumatologicznej.


Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego pacjenta wynosi do 6 tygodni.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemna zgodą Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skip to content