Tryb przyjęcia

Tryb przyjęcia na oddział

Tryb przyjęcia do Szpitala (na oddział) nr tel. +48 32 475-95-79:

Podstawą przyjęcia jest skierowanie do leczenia w Szpitalu, które powinno zawierać :

 • pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu,
 • pieczątkę jednostki kierującej z nr REGON
 • datę wystawienia skierowania
 • rozpoznanie lekarskie

Skierowanie można wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście.

Prosimy dołączyć telefon z numerem kontaktowym rodziców, ewentualnie informację o planowanym pobycie rodzica z dzieckiem.

W dniu przyjęcia należy przedstawić:

 • dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia zdrowotnego,
 • książeczkę zdrowia dziecka,
 • dokumentację leczniczą dotychczasowego leczenia

O wyznaczonym terminie przyjęcia powiadamiamy listownie bądź telefonicznie 

Dzieci do 18 roku życia leczone są bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oddział rehabilitacyjny dla dzieci od 1 do 18 roku życia- zakres świadczeń:

 • leczenie rehabilitacyjne dostosowane indywidualnie do pacjenta
 • diagnostyka i terapia psychologiczna, logopedyczna
 • opieka pedagogiczna w zakresie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkoły życia
 • średni czas pobytu w oddziale waha się w granicach 25 dni

Skierowania:

Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 6 listopada 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (załącznik nr 1) skierowania na poszczególne rodzaje świadczeń rehabilitacji leczniczej mogą wystawiać:

Skip to content