Gabinet Logopedy

Telefon:32 476-14-51 w.126
Logopeda:Ewelina Moroń-Chwast
Logopeda:Barbara Horoszko 

O gabinecie:

Gabinet Logopedy świadczy usługi dla pacjentów w ramach oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, oddziału rehabilitacji neurologicznej oraz ośrodka rehabilitacji dziennej

W gabinecie logopedycznym przeprowadza się:

 1. Diagnostykę rozwoju:
  1. mowy
  2. artykulacji
  3. oralnych funkcji pokarmowych
 2. Terapię w zakresie kształtowania i stymulowania prawidłowego rozwoju mowy
 3. Nauczanie mowy w przypadku jej utraty
 4. Korygowanie wad wymowy
 5. Terapię w zakresie niwelowania oralnych funkcji pokarmowych
 6. Usprawnianie narządów artykulacyjnych
 7. Poprawy funkcji oddechowej i fonacyjnej
 8. Terapia dysleksji
 9. Terapia dysortografii
 10. Usprawnianie funkcji lewopółkulowych i preocesów poznawczych
 11. Terapia Biofeedback
 12. Rozwijanie kompetencji językowych
Skip to content