Wytyczne dla odwiedzających w czasie stanu zagrożenia epidemicznego

Rozumiejąc potrzebę kontaktu z dziecka z rodzicami, opiekunami, krewnymi i bliskimi , z dniem 1.04.2022r. Dyrekcja Szpitala podjęła decyzję o umożliwieniu odwiedzin. Ze względu na sytuację epidemiczną odwiedziny odbywać się mogą w otwartej przestrzeni czyli w ogrodzie naszego Szpitala lub w holu głównym Szpitala.


Zasady odwiedzin pacjentów w Wojewódzki Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19


§1 Odwiedzin na zewnątrz Szpitala -ogród przyszpitalny


1.Odwiedziny pacjentów odbywają się w każdy dzień tygodnia. 

2.Odwiedziny nie powinny zakłócać zajęć rehabilitacyjnych i dydaktycznych. 

3.Wyjście pacjenta z oddziału na czas odwiedzin należy uzgodnić z lekarzem lub pielęgniarką. 

4.Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji- kaszel, gorączka, ból gardła. 

5.Osoba odwiedzająca musi mieć założoną maseczkę ochronną noszoną we właściwy sposób – osłaniając usta i nos. 

6.Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. 

7. Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. 

8.Odwiedzający mają zakaz wnoszenia, sprzedaży, posiadania, spożywania oraz podawania napojów alkoholowych i innych substancji psychoaktywnych. 

9.Osoba odwiedzająca pacjenta jest zobowiązana dodatkowo zapoznać się z wytycznymi dla odwiedzających(§8 Regulaminu Oddziału Rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju) umieszczonymi na tablicy informacyjnej. 

10,W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie terenu Szpitala. 


§2 Odwiedziny w holu Szpitala 


1.Odwiedziny pacjentów odbywają się w każdy dzień tygodnia. 

2.Odwiedziny nie powinny zakłócać zajęć rehabilitacyjnych i dydaktycznych. 

3.Wyjście pacjenta z oddziału na czas odwiedzin należy uzgodnić z lekarzem lub pielęgniarką. 

4.Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji – kaszel, gorączka, ból gardła. 

5.Odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu zasad sanitarnych i wytycznych sanitarno- epidemiologicznych -dezynfekcja rąk,zachowanie odstępów, maseczka ochronna noszona we właściwy sposób. 

6. W tym samym czasie pacjenta mogą odwiedzać dwie osoby. 

7. Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych 

8.Odwiedzający mają zakaz wnoszenia, sprzedaży, posiadania, spożywania oraz podawania napojów alkoholowych i innych substancji psychoaktywnych. 

9.Osoba odwiedzająca pacjenta jest zobowiązana dodatkowo zapoznać się z Wytycznymi dla odwiedzających( § 8 Regulaminu Oddziału Rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju) umieszczonymi na tablicy informacyjnej. 

10.W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie terenu Szpitala.

Skip to content