Cennik świadczeń medycznych

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego 
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju 


lp 
Rodzaj zabiegu Czas trwania zabiegu (w min.) Cena (w zł) 
Pakiet profilaktyczno-instruktażowy dla dzieci od urodzenia (instruktaż dla rodziców w zakresie pielęgnacji i edukacji zdrowotnej dziecka z zaburzeniami psychoruchowymi)30-60 120,00 
Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne grupowe     
        1.     Porada lekarska kontrolna  130,00 
        2.     Instruktaż fizjoterapeutyczny  30 75,00 
        3.     Zajęcia grupowe (grupy 5 osobowe)  45 40,00 
Ćwiczenia specjalistyczne (DoboMed, PNF  i inne)    
        1.     Porada lekarska kontrolna  130,00 
        2.     Instruktaż fizjoterapeutyczny  30 75,00 
        3.     Zajęcia grupowe (grupy 5 osobowe)  45 40,00 
       4. Terapia zajęciowa grupowa        20 40,00 
Kinezyterapia indywidualna metodą Vojty, Ndt Bobath, PNF, SI 45 100,00 
Test  SI z opisem 2 spotkania z diagnozą i opisem 360,00 
UGUL  30 30,00 
Pionizacja  30 25,00 
Masaż klasyczny  30 15 60,00 40,00 
Elektroterapia, laseroterapia i magnetoterapia   wg wskazań lekarza 25,00 
10 Hydroterapia  30 25,00 
11 Okłady parafango  20,00 
12 Kinesiotaping 1 aplikacja 30,00 
13 Porada lekarska  pierwszorazowa lub badanie psychologiczne, logopedyczne lub fizjoterapeutyczne pierwszorazowe z wydaniem opinii  150,00 
14 Porada lekarska kontrolna lub badanie psychologiczne, logopedyczne lub fizjoterapeutyczne kontrolne  130,00 
15 Terapia psychologiczna lub logopedyczna 15-30 70,00-110,00 
16 Instruktaż logopedyczny  40,00 
17 Instruktaż fizjoterapeutyczny  70,00 
18 Ćwiczenie w urządzeniu FED 30 60,00 
19 Metoda FED 90 120,00 
20 Ćwiczenia Mama i Ja 45 30,00 
21 Terapia Biofeedback 15-30 60,00 
Przy wykupie cyklu 10 zabiegów zniżka 10%. 

Turnusy profilaktyczno-zdrowotne–7, 14, 21 dni. 

(dla dzieci młodzieży do 25 roku życia) 

Cena   200 zł    za osobodzień- obejmuje: 
   – nocleg 
   – wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) 
   – 3 zabiegi dziennie ( z wyłączeniem ćwiczeń indywidualnych i masażu oraz zabiegów metodą FED) 
   – przy turnusach 14 i 21 dniowych – 4 zabiegi dziennie 
   – badanie lekarskie oraz całodobową opiekę lekarską 
   – opiekę pielęgniarską 

Można dokupić dodatkowe zabiegi według cennika. 

Przy turnusach 21- dniowych – 10% zniżki. 

Cennik turnusów:  
długość turnusu      cena 
turnus 7-dniowy  1400 zł ( 3 zabiegi dziennie), 
turnus 14-dniowy  2800 zł ( 4 zabiegi dziennie), 
turnus 21-dniowy 4200 zł ( 4 zabiegi dziennie) – 10 % zniżki = 3780 zł 

3. Cennik zaświadczeń: 

Zaświadczenie lekarskie:30,00 zł 

Skip to content