Cennik świadczeń medycznych

                                                                                                         Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

lpRodzaj zabieguCzas trwania zabiegu (w min.)Cena (w zł)
1Pakiet profilaktyczno-instruktażowy dla dzieci od urodzenia (instruktaż dla rodziców w zakresie pielęgnacji i edukacji zdrowotnej dziecka z zaburzeniami psychoruchowymi)30-60120,00
2Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne grupowe     
        1.     Porada lekarska kontrolna 130,00
        2.     Instruktaż fizjoterapeutyczny 3075,00
        3.     Zajęcia grupowe (grupy 5 osobowe) 4540,00
3Ćwiczenia specjalistyczne (DoboMed, PNF  i inne)    
        1.     Porada lekarska kontrolna 130,00
        2.     Instruktaż fizjoterapeutyczny 3075,00
        3.     Zajęcia grupowe (grupy 5 osobowe) 4540,00
       4. Terapia zajęciowa grupowa       2040,00
4Kinezyterapia indywidualna metodą Vojty, Ndt Bobath, PNF, SI45100,00
5Test  SI z opisem2 spotkania z diagnozą i opisem360,00
6UGUL 3030,00
7Pionizacja 3025,00
8Masaż klasyczny 30 1560,00 40,00
9Elektroterapia, laseroterapia i magnetoterapia  wg wskazań lekarza25,00
10Hydroterapia 3025,00
11Okłady parafango 20,00
12Kinesiotaping1 aplikacja30,00
13Porada lekarska  pierwszorazowa lub badanie psychologiczne, logopedyczne lub fizjoterapeutyczne pierwszorazowe z wydaniem opinii 150,00
14Porada lekarska kontrolna lub badanie psychologiczne, logopedyczne lub fizjoterapeutyczne kontrolne 130,00
15Terapia psychologiczna lub logopedyczna15-3070,00-110,00
16Instruktaż logopedyczny 40,00
17Instruktaż fizjoterapeutyczny 70,00
18Ćwiczenie w urządzeniu FED3060,00
19Metoda FED90120,00
20Ćwiczenia Mama i Ja4530,00
21Terapia Biofeedback15-3060,00

Przy wykupie cyklu 10 zabiegów zniżka 10%.

Turnusy profilaktyczno-zdrowotne–7, 14, 21 dni.

(dla dzieci młodzieży do 25 roku życia)

Cena   200 zł    za osobodzień- obejmuje:
   – nocleg
   – wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
   – 3 zabiegi dziennie ( z wyłączeniem ćwiczeń indywidualnych i masażu oraz zabiegów metodą FED)
   – przy turnusach 14 i 21 dniowych – 4 zabiegi dziennie
   – badanie lekarskie oraz całodobową opiekę lekarską
   – opiekę pielęgniarską

Można dokupić dodatkowe zabiegi według cennika.

Przy turnusach 21- dniowych – 10% zniżki.

Cennik turnusów: 
długość turnusu     cena
turnus 7-dniowy 1400 zł ( 3 zabiegi dziennie),
turnus 14-dniowy 2800 zł ( 4 zabiegi dziennie),
turnus 21-dniowy  4200 zł ( 4 zabiegi dziennie) – 10 % zniżki = 3780 zł

3. Cennik zaświadczeń:

Zaświadczenie lekarskie: 30,00 zł

Skip to content