Urządzenia robotyczne

DOFINANSOWANIE ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA WSPARCIU ROZWOJU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE DOPOSAŻENIA PODMIOTÓW LECZNICZYCH W URZĄDZENIA ROBOTYCZNE DO REHABILITACJI

Dofinansowanie: Fundusz Medyczny – Subfundusz terapeutyczno-innowacyjny

Zadanie pn.: „Zakup i dostawa stacjonarnych robotów rehabilitacyjnych kończyn dolnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Jastrzębiu – Zdroju”.

Całkowita wartość zadania: 500.959,08 PLN

Dofinansowanie: 500.000,00 PLN

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 31.10.2023 r.

Opis zadania: Dostawa,zakup, montaż i uruchomienie dwóch stacjonarnych robotów rehabilitacyjnych kończyn dolnych.

Okres realizacji: do 20.12.2023 r.

Skip to content