Termomodernizacja

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju informuje, że w dniu 11.08.2020r podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą

„Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
w Jastrzębiu Zdroju”

nr UDA-RPSL.04.03.04-24-030H/18-00

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna”
Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”
Poddziałanie 4.3.4. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs”


Wartość projektu – 2 773 367,40 zł
Współfinansowanie UE – 2 212 564,55 zł
Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego w roku 2021 w wysokości 104 492,82 zł. Dofinansowanie na rok 2022 wyniesie łącznie 418 347 zł.
Termin realizacji i zakończenia projektu – do 31.12.2022r


Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.


Zakres projektu: przedmiotem projektu są prace termo modernizacyjne w budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, do których zaliczono ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian na gruncie, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej i modernizację systemu ciepłej wody użytkowej oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie energooszczędne LED.

Skip to content