Dostosowanie ppoż

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że w dniu 25.03.2024 r. podpisał umowę nr 691/NZ/2024 o dofinansowanie projektu pod nazwą

„Wykonanie dostosowania Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju do wymogów przeciwpożarowych”

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego na rok 2024 w wysokości 1.240.000,00 zł.

Cel projektu: Dostosowanie budynku szpitala do wymagań obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego poprzez zastosowanie rozwiązań alternatywnych. Dostosowanie obejmuje cały budynek czyli cały obszar działalności statutowej zarówno stacjonarnej jak i ambulatoryjnej.

Celem dotacji jest usunięcie nieprawidłowości określonych w decyzjach Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zakres projektu: Wydzielenie klatek schodowych, podział korytarzy na strefy, montaż klap dymowych, montaż i dostosowanie hydrantów, montaż drzwi przeciwpożarowych, wyodrębnienie kotłowni, zabezpieczenie przejść instalacyjnych, wymiana oświetlenia ewakuacyjnego, dostosowanie głównego wyłącznika prądu.

Skip to content